Eind februari 2015 raakte bekend dat de regering de indexsprong heeft goedgekeurd. Zo wil ze ervoor zorgen dat de zogenaamde loonhandicap met onze buurlanden wordt verlaagd. Wat deze beruchte indexsprong nu juist doet? Heel eenvoudig: ze verhindert de automatische stijging van de lonen zodra de spilindex wordt overschreden. Zo werd ook sinds 1 maart de gezondheidsindex geblokkeerd op het niveau van februari 2015, welke gelijk is aan 100,55.

indexsprong

De indexsprong: goed of slecht?

Kortom: de komst van de indexsprong betekent dat het loon van werknemers of uitkering van uitkeringsgerechtigden niet zal stijgen wanneer de spilindex wordt overschreden. Er is echt geen reden tot paniek. Althans, niet meteen; op dit ogenblik gaan wij, de burgers, de gevolgen niet dragen van de indexsprong. We hebben dus voldoende tijd om ons voor te bereiden op de toestand waarin de spilindex wél overschreden wordt. Er waren trouwens heel wat mensen die aanvankelijk hoopten op een loonstijging. Zij zullen pas van een kale kermis thuiskomen. Enkel werknemers met het allerlaagste inkomen kunnen allicht het positieve van het zaakje inzien: hun lonen worden – wel ten vroegste pas in het jaar 2017 – aangepast aan de verlengde levensduur. Tewerkgestelden uit de privé sector zien vermoedelijk nu al groen van jaloezie.

En er is nog meer. Want zowel de alledaagse werknemer als de uitkeringsgerechtigde ziet met lede ogen aan hoe er wordt gesnoeid in de pensioenen. Over een volledige carrière is dat gemiddeld 27.000 euro. Auw.

Niet van toepassing voor vrije beroepen & zelfstandigen

Zoals we allemaal konden verwachten, zijn er ook heel veel Belgen die zich benadeeld voelen. Want de zelfstandigen en vrije beroepen ondervinden geen nadelige gevolgen van de indexsprong. Dat ruikt naar stakingen!

Inflatie als lichtpunt

De inflatie van het jaar 2015 wordt geschat op 0 %. Daar kan je als teleurgestelde consument alvast hoop uit putten. Want het leven zal niet duurder of goedkoper worden. Dat wil je zeggen dat je met je maandelijkse loon nog steeds dezelfde spullen kan aanwenden. Daarnaast zou er binnenkort sprake zijn van een lichte verhoogde koopkracht. Ook de bedrijven kunnen wat meepikken van de extreem lage inflatie. Deze kan de rendabiliteit en het concurrentieel voordeel stimuleren. Dus het is niet per se allemaal kommer en kwel!

Moet ik mij zorgen maken om de indexsprong?
Getagd op:             

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *