Archive for the ‘Overheid’ Category

Zelfstandige worden? Hier moet je op letten!

Ben je aan het overwegen om zelfstandige te worden? Een eigen onderneming beginnen kan een leuke en spannende stap zijn, maar er komt vaak ook een hoop geregel bij kijken. In dit artikel bespreken we enkele aandachtspunten om op te letten als je zelfstandige wordt. Read the rest of this entry »

Studieschuld versneld aflossen

Iedereen die een openstaande schuld heeft, wil deze natuurlijk zo snel mogelijk aflossen.

De studieschuld, dus de lening bij DUO, wordt gezien als de meest voordelige lening, omdat deze lening de laagste rente heeft. Hoe zit het nu precies met studieschulden en (versneld) aflossen?

Studieschuld wel of niet versneld aflossen?

studieschuldJe studieschuld is, ondanks dit in vergelijking, een redelijk goedkope is, wel een lening. Je wilt aan de ene kant zoveel mogelijk aflossen om zo snel mogelijk van je schuld af te zijn. Maar in welke gevallen is dit wel aan te raden en in welke gevallen niet? We bespreken het hieronder met je.

Het kan voordelig zijn om extra af te lossen, omdat het gehele bedrag daalt, worden de maandbedragen minder. Extra aflossen is gratis bij DUO, maar het is niet altijd gunstig voor iedereen.

Heb jij bijvoorbeeld een laag inkomen, maar een hoge studieschuld? Dan is extra aflossen voor jou niet gunstig. Het maandelijkse bedrag wordt vastgesteld op basis van je inkomen. Ook wordt er een termijn vastgesteld, wat betekent dat een eventuele restschuld wordt kwijtgescholden na de afloopfase. Heb je nog maanden open staan? Deze vallen niet onder de kwijtschelding.

Als je wil weten of het voor jou, wel of niet volledig is, dien je goed te weten wat de precieze rente is van jouw studieschuld. Waar je dan rekening mee dient te houden, is dat de rente op spaarrekeningen, historisch laag ligt. Stel, jij betaalt nu meer rente op jouw studieschuld, terwijl de rente van je spaarrekening, lager ligt. Het is in dan in de praktijk, voordeliger om je studieschuld (versneld) af te lossen.

Dit betekent overigens niet dat het verstandig is om je spaarrekening leeg te trekken. Probeer altijd een buffer te houden, zelfs als je een heel erg dure studie zoals die van piloot bijvoorbeeld hebt gekozen (wat natuurlijk ook vaak een hoger salaris met zich meebrengt). Read the rest of this entry »

Moet ik mij zorgen maken om de indexsprong?

Eind februari 2015 raakte bekend dat de regering de indexsprong heeft goedgekeurd. Zo wil ze ervoor zorgen dat de zogenaamde loonhandicap met onze buurlanden wordt verlaagd. Wat deze beruchte indexsprong nu juist doet? Heel eenvoudig: ze verhindert de automatische stijging van de lonen zodra de spilindex wordt overschreden. Zo werd ook sinds 1 maart de gezondheidsindex geblokkeerd op het niveau van februari 2015, welke gelijk is aan 100,55.

indexsprong

De indexsprong: goed of slecht?

Kortom: de komst van de indexsprong betekent dat het loon van werknemers of uitkering van uitkeringsgerechtigden niet zal stijgen wanneer de spilindex wordt overschreden. Er is echt geen reden tot paniek. Althans, niet meteen; op dit ogenblik gaan wij, de burgers, de gevolgen niet dragen van de indexsprong. We hebben dus voldoende tijd om ons voor te bereiden op de toestand waarin de spilindex wél overschreden wordt. Er waren trouwens heel wat mensen die aanvankelijk hoopten op een loonstijging. Zij zullen pas van een kale kermis thuiskomen. Enkel werknemers met het allerlaagste inkomen kunnen allicht het positieve van het zaakje inzien: hun lonen worden – wel ten vroegste pas in het jaar 2017 – aangepast aan de verlengde levensduur. Tewerkgestelden uit de privé sector zien vermoedelijk nu al groen van jaloezie.

En er is nog meer. Want zowel de alledaagse werknemer als de uitkeringsgerechtigde ziet met lede ogen aan hoe er wordt gesnoeid in de pensioenen. Over een volledige carrière is dat gemiddeld 27.000 euro. Auw. Read the rest of this entry »