Archive for the ‘Belastingen’ Category

Zelfstandige worden? Hier moet je op letten!

Ben je aan het overwegen om zelfstandige te worden? Een eigen onderneming beginnen kan een leuke en spannende stap zijn, maar er komt vaak ook een hoop geregel bij kijken. In dit artikel bespreken we enkele aandachtspunten om op te letten als je zelfstandige wordt. Read the rest of this entry »

De nieuwe Belgische regels omtrent de bedrijfswagens uitgelegd

Voor bedrijfswagens gelden in België vanaf 2020 diverse nieuwe fiscale regels. Wat houdt de nieuwe regelgeving omtrent zakelijk rijden precies in? En waar moet je als ondernemer fiscaal rekening mee houden, gezien de aangepaste regelgeving, als je een of meer bedrijfswagens in gebruik hebt? Gaan we gewoon meer belastingen betalen? Het antwoord op deze vragen lees je in dit blog!

elektrische auto plug-in hybrideAndere berekening van fiscale aftrekbaarheid

De kern van de veranderingen die voor zakelijk gebruikte wagens verandert, per 1 januari 2020, is de fiscaliteit op federaal niveau. Hiermee wordt de belastingtechnische aftrekbaarheid bedoeld en het zogenoemde Voordeel Alle Aard voor plug-in hybride voertuigen. Een eerste verandering is dat de berekening van de belastingaftrek voor plug-in hybrides een belangrijke wijziging heeft ondergaan. De aftrekbaarheid qua CO2-uitstoot wordt voortaan lineair berekend. De Belgische overheid heeft, ter berekening van de fiscale aftrekbaarheid, een formule ontworpen met daarin voortaan een coëfficiënt, namelijk 120 % – (0.5% x coëfficiënt x CO2/km). Voor dieselwagens geldt de coëfficiëntwaarde 1, voor auto’s op aardgas 0.9 en voor alle andere wagens een getal van 0.95. Gelukkig is er een handige website waar je de aftrekbaarheid via deze formule snel kunt berekenen.

De voordeligste aftrekbaarheid bij plug-in hybrides

Voor de belastingtechnische aftrekbaarheid van plug-in hybride bedrijfsvoertuigen gelden sinds 2020 twee strenge voorwaarden. In de eerste plaats is een vereiste voor een gunstige aftrekbaarheid dat de batterijcapaciteit minimaal 0.5 kWh (vanwege de afrondingsbepaling geldt als reële waarde 0.45) per 100 kilogram wagengewicht bedraagt. Ten tweede is het uitgangspunt dat het uitstootniveau van plug-in hybride bedrijfswagens binnen de 50 gram CO2 per kilometer moet liggen. Long story short: het moet steeds meer elektrisch!

Een andere aftrekbaarheid van elektrische bedrijfsvoertuigen

Voor volledig elektrische bedrijfsauto’s is de aftrekbaarheid sinds 2020 verlaagd. Eerder gold voor compleet elektrische wagens een aftrekbaarheidspercentage van 120, maar dit is teruggebracht naar 100 %. Maar vanaf 2020 zijn feitelijk alle voertuigen die bedrijfsmatig ingezet worden, ook elektrische fietsen, niet meer voor 120 % aftrekbaar.

Read the rest of this entry »

Pensioensparen: Onze Mening

gepensioneerdePensioensparen wordt door heel veel Belgen gedaan. Het is dan ook een mooie aanvulling op wat we van de staat zullen krijgen wanneer we mogen stoppen met werken. Aan het pensioenstelsel zal waarschijnlijk niet geraakt worden – wilt gezegd zijnde, er zal sowieso altijd wel iets zijn. Maar hoeveel dat “iets” is, blijkt onduidelijk. Doordat de laatste jaren de vergrijzing enorm is ingezet, en er dus veel meer ouderen zijn dan werkende bevolking, is het stukje dat te verdelen valt een pak verkleind… (Zie het stuk over belastingen om te weten te komen hoe dat nu weer zit.)

Best kan je dus zelf al wat beginnen sparen voor je pensioen. Zorgen dat er iets opzij staat waarmee je gerust mag zijn, is heerlijk. Maar hoe je dat pensioensparen invult, is volledig aan jou. Er zijn mensen die investeren, er zijn er die in fondsen beleggen, maar de banken voorzien ook nog een doelgerichte mogelijkheid: het effectieve pensioensparen.

Wanneer je besluit om de traditionele manier aan te gaan, wil dat zeggen dat je je geld gaat steken in een pensioenspaarfonds of in een pensioenspaarverzekering. Een pensioenspaarfonds is een beleggingsfonds dat weinig risico heeft, en best een hoog rendement biedt. Weinig risico wil natuurlijk niet zeggen dat er geen risico is – informeer je dus goed bij de bank. Een ander plan is de pensioenspaarverzekering wat een levensverzekering is die geen risico’s inhoudt. Het rendement is natuurlijk dan ook iets minder dan bij het pensioenspaarfonds. Dit type van pensioensparen geeft ook een belastingvermindering: een bedrag dat je mag aftrekken van je belastingen ieder jaar. Dit plafond verandert jaarlijks, maar hiervan zal de bank je normaal gezien ook op de hoogte brengen.

Read the rest of this entry »

Waarom betalen we belastingen?

Elio Di RupoBelastingen betalen is niet leuk natuurlijk, het voelt misschien zelfs een beetje als diefstal. Zuurverdiende centjes waar al aan wordt geknabbeld nog voor je ze uitbetaald krijgt door middel van allerhande bijdragen en taksen, BTW die je overal op moet betalen en dan eens per jaar nog eens die vervelende brief in de bus waarop dan later het verdict volgt… Niet fijn.

Maar natuurlijk zijn belastingen ook echt nodig. We staan er te weinig bij stil dat wij het hier best goed hebben. Ons onderwijs is nagenoeg gratis of in verhouding tot buurlanden spotgoedkoop. Onze ziekenhuizen zijn kwalitatief zeer hoogstaand, met goed opgeleid personeel en de beste zorgen. Overkomt je iets, mag je niet alleen op de beste verzorging rekenen maar ben je ook gerust dat je financiën niet in de problemen komen omdat je kan terugvallen op een uitkering. Verder rijden we hier best op goed onderhouden wegen, hebben we een vrij uitgebreid openbaar vervoersnetwerk en zijn er verschillende initiatieven om positieve tendensen aan te moedigen (ondernemerschap, investeringen, extra opleidingen en zo meer). En een pensioen kunnen trekken op latere leeftijd, hoe klein ook, is toch ook welkom.

Zonder belastingen zou de welvaartsstaat waarin we leven in geen tijd in het gedrang komen. Ze zou er ook nooit gekomen zijn. Dingen die voor ons vanzelfsprekend lijken, zoals degene opgenoemd in voorgaande alinea, zouden plots duur worden, en dus voor de zwaksten niet meer te betalen. Wij leven in een sociale samenleving, waarin iedereen een deel betaalt.

Read the rest of this entry »