Voor bedrijfswagens gelden in België vanaf 2020 diverse nieuwe fiscale regels. Wat houdt de nieuwe regelgeving omtrent zakelijk rijden precies in? En waar moet je als ondernemer fiscaal rekening mee houden, gezien de aangepaste regelgeving, als je een of meer bedrijfswagens in gebruik hebt? Gaan we gewoon meer belastingen betalen? Het antwoord op deze vragen lees je in dit blog!

elektrische auto plug-in hybrideAndere berekening van fiscale aftrekbaarheid

De kern van de veranderingen die voor zakelijk gebruikte wagens verandert, per 1 januari 2020, is de fiscaliteit op federaal niveau. Hiermee wordt de belastingtechnische aftrekbaarheid bedoeld en het zogenoemde Voordeel Alle Aard voor plug-in hybride voertuigen. Een eerste verandering is dat de berekening van de belastingaftrek voor plug-in hybrides een belangrijke wijziging heeft ondergaan. De aftrekbaarheid qua CO2-uitstoot wordt voortaan lineair berekend. De Belgische overheid heeft, ter berekening van de fiscale aftrekbaarheid, een formule ontworpen met daarin voortaan een coëfficiënt, namelijk 120 % – (0.5% x coëfficiënt x CO2/km). Voor dieselwagens geldt de coëfficiëntwaarde 1, voor auto’s op aardgas 0.9 en voor alle andere wagens een getal van 0.95. Gelukkig is er een handige website waar je de aftrekbaarheid via deze formule snel kunt berekenen.

De voordeligste aftrekbaarheid bij plug-in hybrides

Voor de belastingtechnische aftrekbaarheid van plug-in hybride bedrijfsvoertuigen gelden sinds 2020 twee strenge voorwaarden. In de eerste plaats is een vereiste voor een gunstige aftrekbaarheid dat de batterijcapaciteit minimaal 0.5 kWh (vanwege de afrondingsbepaling geldt als reële waarde 0.45) per 100 kilogram wagengewicht bedraagt. Ten tweede is het uitgangspunt dat het uitstootniveau van plug-in hybride bedrijfswagens binnen de 50 gram CO2 per kilometer moet liggen. Long story short: het moet steeds meer elektrisch!

https://www.youtube.com/watch?v=RXPyxbwPn3M

Een andere aftrekbaarheid van elektrische bedrijfsvoertuigen

Voor volledig elektrische bedrijfsauto’s is de aftrekbaarheid sinds 2020 verlaagd. Eerder gold voor compleet elektrische wagens een aftrekbaarheidspercentage van 120, maar dit is teruggebracht naar 100 %. Maar vanaf 2020 zijn feitelijk alle voertuigen die bedrijfsmatig ingezet worden, ook elektrische fietsen, niet meer voor 120 % aftrekbaar.

Ook de aftrekbaarheidsvoet wordt aangepast

tweedehands wagen fiscaliteitIn België wordt vanaf 2020 ook de aftrekbaarheidsvoet voor voertuigen die bedrijfsmatig gebruikt worden aangepast. Dit percentage wordt vanaf 2020 verlaagd van 100 % naar 50 %, maar met uitzondering van wagens die een uitstoot hebben lager dan 200 gram CO2 per kilometer. Hierbij is er ook een strafclausule opgenomen in de berekening. Van bedrijfsvoertuigen met een uitstoot boven de 200 gram CO2/km wordt het aftrekbaarheidspercentage verlaagd naar 40.

Hoe zit het met tweedehands voertuigen?

Veel ondernemers zullen zich afvragen of deze regeling ook geldt voor bedrijfsvoertuigen die tweedehands zijn aangeschaft, of voor wagens die eerder dan in 2020 geregistreerd werden. Het antwoord is dat ook dit soort wagens onder de veranderde regeling valt. Wel worden er door de Belgische overheid op deze regel enkele uitzonderingen gemaakt.

Bedrijfsauto’s die plug in hybride aangedreven worden en voor 1 januari 2018 zijn aangekocht, mogen nog aanspraak maken op de oude regeling. Dit geldt totdat ze worden doorverkocht of tot het moment dat het huurcontract eindigt. En ook zelfstandigen met een wagen die voor 1 januari 2018 is aangekocht behouden het recht op de oude fiscale regeling.

De nieuwe Belgische regels omtrent de bedrijfswagens uitgelegd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *